HusCompagniet

Innan projekteringen påbörjas, och efter att bygglovet är godkänt, är det viktigt att alla handlingar är påskrivna och låsta enligt punkt 6, vilket sker vid ett gemensamt möte mellan kund, säljare och projektledare. Först då övertar HusCompagniets projek­teringsavdelning handlingarna och påbörjar arbetet av de tekniska ritningarna som innehåller ritningar på konstruktion, ventilation, värme, vatten och sanitet etc.

 

Ditt ansvar som kund:

Att delta i mötet som du blir kallad till inför projektering.