HusCompagniet

Gar-Bo kallar till slutbesiktning. Före tillträdet besiktigas huset av en oberoende besiktningsman utsedd av Gar-Bo. Vid slutbesiktningen noteras eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll som delges alla parter. I samband med en godkänd slutbesiktning ska huset betalas i enlighet med slutfaktura.

Innan du får lov att flytta in i ditt nya hus ska ett slutsamråd hållas. Du som byggherre, den kontrollansvariga och kommunens handläggare ser efter att kontrollplanerna har följts och att huset uppfyller boverkets krav för en nyproducerad bostad. Slutsamrådet kan hållas i samband med eller efter slutbesiktning. När du har fått slutbesked kan du börja använda ditt nya hem.

Du får en underhållspärm för huset som ger anvisningar kring underhåll av golv, fönster, tekniska installationer och liknande i huset.

 

Ditt ansvar som kund:

Slutsamrådet bokar du och din kontrollansvarige in tillsammans i samförstånd med byggledaren. Du ska närvara vid slutbesiktningen. Tänk på att ha en gällande villaförsäkring efter godkänd slutbesiktning eftersom du nu tar över ansvaret för ditt nya hem.