HusCompagniet

En komplett budget för ditt hus
En byggbudget är mer än bara kostnader för hantverkare och material. Den ska helst också innehålla andra omkostnader som tillkommer, så som markarbete och bygglov. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi ge dig en god uppskattning av totalkostnaden för ditt husbygge. Dessutom anpassar vi hela huset efter din budget och dina önskemål, så att det hamnar så nära din dröm som möjligt.

Lånelöfte

Husets ekonomiska ramar styr till stor del vad som är möjligt. Därför är det bra att träffa din rådgivare på banken i ett tidigt skede för att få lånelöfte och sätta en budget för husbygget. När du bygger hus tillsammans med oss på HusCompagniet tar vi fram en budget som i detalj som anger samtliga kostnader för husbygget. Den kan också fungera som ett extra underlag för banken när de ska fatta beslut om lånelöfte. Dessutom vill vi gärna ha en spärrförbindelse från banken ett par veckor innan vi börjar bygga. Spärrförbindelsen är en betalningsgaranti ställd till oss som husleverantör.

 

Hus från HusCompagniet

På Huscompagniet erbjuder vi dig hjälp med att designa ett hus precis så som ni vill ha det, med hög kvalité och design i fokus. Våra hus är prisvärda och hållbara över lång tid! Boka ett möte för att få en offert!