HusCompagniet

1. Får tomten bebyggas och hur?

Kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar hur marken ska användas. Se till att gå igenom dessa för att se om och hur du får lov att bygga på tomten som du är intresserad av att köpa. Detaljplanerna styr bland annat husets arkitektur och placering på tomten och begränsar ibland dina valmöjligheter. I områdesbestämmelserna finns information om områdets framtida utveckling. Det kan vara bra att känna till om kommunen planerar att bygga en förskola eller anlägga en större väg i närheten av ditt hus, inte minst eftersom det påverkar värdeutvecklingen.

Även om tomten är fri kan det finnas servitut på tomten. Det innebär att det kan finnas en brunn eller vattenledning på din tomt som får nyttjas av andra. Att grannen kan passera din tomt om det inte finns en annan väg eller att det kan dras en väg genom din tomt för att andra helt enkelt ska kunna ta sig fram. Kontrollera med Lantmäteriet.


2. Berg, skog eller sankmark

Tomtens vegetation och mark kan vara det som gör den unik, men riskerar lika gärna att utgöra ett hinder för byggnation. Se över förutsättningarna för marken innan du köper tomten. Berggrund kan kräva sprängning, sankmark pålning och tät skog behöver ibland avverkas. Kanske var det den vackra naturen du föll för hos tomten? Det är både synd och dyrt att förändra mark och vegetation, så fundera på hur du kan behålla dess karaktär utan att känna dig begränsad. När byggnationen väl ska igång så ska marken vara förberedd så att stubbar, träd, byggnader, jordhögar och annat är borta och arbetsområdet är fritt och tillgängligt.


3. Finns det el, vatten och fiber indraget?

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp och kan berätta för dig om ledningar finns framdragna till tomtgränsen. För el, fiber och telefoni kontaktar du nätägaren för att bli ansluten. Vanligtvis är det du själv som står för anslutningskostnaderna och ledningarna fram till ditt nya hus.


4. Placering av huset och utsikt

Vissa tomter kan vara Tomtens utformning kräver ett välplanerat hus som kan utnyttja tomten på bästa möjliga sätt. Vilken utsikt är att föredra från respektive rum? En välplanerad trädgård kan bli en härlig oas för både avkoppling och umgänge. Fönsterpartier och altandörrar till härliga uteplatser kan sudda ut gränsen mellan ute och inne.


5. Kostnader i samband med köp av tomt

I samband med köp av en tomt kan det tillkomma extra kostnader. Ha dessa med dig i beräkningarna så slipper du överraskningar.


6. Bygglovskostnad som utfärdas av kommunen.

Bygglovskostnaden kan variera från kommun till kommun.


7. Markarbeten

För att få en korrekt grundläggning för ditt framtida hus är det viktigt att markförhållandet är rätt. Eventuella stubbar, träd, byggnader, jordhögar m.m. ska vara borta före byggstart. Få en offert av en markentreprenör eller din husleverantör. Tänk också på att det är viktigt med fritt arbetsområde och tillgänglighet till byggplatsen. Ibland kan det behövas extra körplåtar.


8. Marklov

Du ska ha ett marklov eller ett rivningslov (om befintliga byggnader behöver rivas) från kommunen för att kunna schakta, gräva eller ändra höjdläge på tomten.


9. Anläggningsavgift

Anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. Du behöver betala en avgift för anslutning till ditt hus även om det finns vatten och avlopp framdraget till tomten.


10. Anslutningsavgift för el.

Anslutningsavgiften varierar beroende på avstånd till närmaste anslutningspunkt och hur mycket ström du behöver till ditt hus. Tänk på att beställa i god tid innan byggstart då det kan dröja några månader innan allt kan bli klart.


11. Försäkring

Extra försäkring under byggtid som skyddar dig som byggherre mot bland annat skadeanspråk i samband med byggnadsarbete. Hör med ditt försäkringsbolag hur det fungerar. För själva bygget och huset brukar husleverantörer ha en försäkring.

När husbyggnationen påbörjas ska det finnas vatten, avlopp och elanslutningar tydligt markerade, synliga och anslutna. Alla abonnamang vara tecknade och anslutningarna fungera på tomten.